Pomično merilo je ručni merni alat za precizno merenje spoljašnjih i unutrašnjih dimazija.

Pomično merilo ili šubler ili kljunasto merilo ili nonijus ili lenjir sa nonijusom je merilo obično podeljeno na milimetre, duž koga se može pomerati drugo merilo, na koje je prenesena dužina od devet podeoka prvog merila, koja je podeljena na deset jednakih delova – na taj način se nešto može izmeriti tačno na desete delove milimetra.

Tačnost klasičnih šublera ide najviše do 0,02. Za veću tačnost koriste se šubleri sa satom ili digitalni šubleri.