Uz podršku našeg prodajnog tima, obezbedite sebi najoptimalniji izvor komprimovanog vazduha za Vaš posao i uštedite energiju i novac na pravi način. U savremenoj industrijskoj proizvodnji komprimovani vazduh se koristi kao pogonsko gorivo za veliki broj različih postrojenja, mašina, uređaja i alata. Prednosti upotrebe vazduha pod pritiskom su velike – ne stvara štetne izduvne gasove niti zagađuje okolinu, bezbedan je i efikasan i ono najvažnije: štedi pogonsku energiju.

Međutim, ako ne izaberete pravi kompresor i opremu ili ako je loše projektovano distributivno kolo komprimovanog vazduha, umesto uštede energije može doći do njenog “nevidljivog” troška. Naša ponuda na web sajtu/shopu svedena je na klipne kompresore koji su najčešće u najširoj upotrebi u svim industrijskim granama, od velikih sistema do malih servisa i radionica, pa čak, po potrebi, i za kućnu upotrebu.

Kompresori do 100 litara (13)

Kompresori preko 100 litara (7)