Aparati za zavarivanje (24)

Pribor, oprema i delovi za zavariv. (25)

Potrošni materijal (28)

Uređaji za popravku limarije (14)

Aparati za sečenje plazmom (2)

Zaštitna oprema (24)