Makaze za lim (15)

Makaze za armaturu (25)

Makaze za voće i lozu (12)

Makaze za kablove i ostalo (8)

Skalpeli, noževi i testere (24)