PRAVO NA REKLAMACIJU

OSTVARENJE PRAVA NA REKLAMACIJU ZA MALOPRODAJNE KUPCE (online i u prodavnici)

Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, u skladu sa članom 55, Zakona o zaštiti potrošača.

To može da uradi lično u našoj prodavnici, odnosno prodajnom mestu gde je roba kupljena ili direkciji, ili putem e-maila, elektronske kontakt forme sa nešeg web sajta, putem telefonskog poziva ili pisanim putem ili na bilo kom pogodnom trajnom nosaču zapisa.

Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da:

 • uz reklamiranu robu dostavite original ili fotokopiju fiskalnog računa, ugovor o prodaji na daljinu ili drugi dokaz o kupovini (slip, izvod iz banke i slično)
 • da date detaljan opis neispravnosti i kako je do kvara došlo
 • za proizvode koji se isporučuju sa garantnim listom:
  reklamirani proizvod treba da dostavite uz original garantnog lista i fiskalni račun (original ili kopija)
 • u slučaju slanja proizvoda u neovlašćeni servis, proizvod gubi garanciju
 • iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis
 • reklamirani proizvod dostavite lično ili brzom poštom na sledeću adresu:
  UNIOR TEOS ALATI – magacin
  ul.Petra Gvojića 11a (krug stovarišta Stepanović – Dušanovac)
  11010 Beograd – Dušanovac

Najkasnije u roku od 8 dana od dana reklamiranja proizvoda, odnosno prijema reklamacije, dobićete odgovor na Vaš zahtev pisanim ili elektronskim putem i posle toga reklamacija će biti rešena u primerenom roku (zakonski do 30 dana od dana podnošenja reklamacije).