UNIOR TRAJNA GARANCIJA

UNIOR alati su širom sveta poznati po svom visokom kvalitetu, koji korisniku omogućava da posao završi brže i pouzdanije. Uvereni u izuzetan kvalitet, za UNIOR alate obezbeđujemo trajnu garanciju.

Ukoliko bi se Vaš alat bilo kada pokvario usled nedostataka u izradi ili materijalima, mi ćemo bez nadoknade zameniti ili popraviti takav alat.

Šta je pokriveno UNIOR trajnom garancijom?

UNIOR alati imaju garanciju da se isporučuju bez greški u materijalu i izradi.

Koliko dugo traje garancija?

Ova garancija traje koliko i vek UNIOR alata, osim za pneumatske alate i merne alate (moment ključeve) gde postoje posebni uslovi garancije. Kupac pored prava na saobraznost ima mogućnost da ostvari pravo i na garanciju od godinu dana ukoliko registruje svoje alate na sajtu proizvođača www.uniortools.com, pod uslovom da registraciju izvrši u roku od mesec dana od datuma kupovine alata. Više o registraciji proizvoda možete pročitati OVDE. Garancija se završava u onom trenutku kada alat postane neupotrebljiv iz nekih drugih razloga, koji ne obuhvataju greške u materijalu i izradi.

Kako ostvariti pravo na popravku ili zamenu u garantnom roku?

Ako se Vaš Unior alat pokvari ili primetite neko oštećenje na njemu, možete ga vratiti i reklamirati na mestu na kome ste ga kupili, u skladu sa važećim Zakonom.

Šta ćemo mi uraditi da otklonimo problem?

Reklamirani UNIOR alati biće pregledani od strane ovlašćenih, stručnih i obučenih lica u kontroli kvaliteta. Ukoliko se utvrdi da su oštećenja nastala usled greški u materijalu ili izradi, takvi alati biće popravljeni ili zamenjeni novim i vraćeni korisniku bez ikakve nadoknade.

Šta nije pokriveno UNIOR trajnom garancijom?

UNIOR garancijom nisu obuhvaćena oštećenja alata nastala usled: nepravilne upotrebe, upotrebe za operacije za koje alat nije predviđen, neovlašćenih popravki i/ili prepravki alata, dotrajalosti i habanja usled normalne upotrebe. UNIOR ne odgovara za bilo kakva slučajna ili posledična oštećenja, nastala nepažnjom korisnika.

Kako lokalni zakoni utiču na UNIOR garanciju?

Ova garancija Vam daje određena prava, a možete imati i druga prava, koja variraju od države do države, u skladu sa zakonodavstvom.

Nije prihvatljiva niti primeljiva ni jedna druga vrsta garancije

Ova UNIOR trajna garancija je jedina i isključiva garancija za UNIOR proizvode. Ni jedan zaposleni, prodajni agent, diler ili bilo koja druga osoba, nije ovlašćen da menja uslove garancije ili daje neku drugu vrstu garancije u ime UNIORa.

NORMALNO TROŠENJE I HABANJE ALATA:

UNIOR alati se obično koriste u najzahtevnijim uslovima. Pod takvim uslovima i tokom vremena, UNIOR alati mogu da podlegnu normalnom trošenju i habanju, i može biti potrebno servisiranje koje nije obuhvaćeno uslovima trajne garancije. Za veliki broj proizvoda nudimo rezervne delove, koji mogu da maksimiziraju upotrebni vek vaših alata, posebno pneumatskih i mernih alata. Svi detalji su dostupni na našem web sajtu www.uniorteos.com a možete potražiti pomoć i od lokalnog distributera.

GREŠKE U MATERIJALU ILI IZRADI:

Naše iskustvo je pokazalo sledeće: ukoliko neki proizvod ima grešku u materijalu ili izradi, to će se pokazati veoma brzo – obično pri prvoj ili drugoj upotrebi alata. Kada se takvi alati reklamiraju i vrate na pregled i kontrolu ono što je uočljivo je da su u pitanju generalno novi alati sa veoma malo znakova upotrebe i korišćenja. Za alat koji ima grešku u materijalu i izradi nije uobičajeno da “preživi” duži period upotrebe u zahtevnim uslovima profesionalnog korišćenja. Proizvodi koji se reklamiraju pozivom na uslove garancije nakon nekoliko meseci ili čak godina upotrebe, obično imaju problem sa habanjem i istrošenošću.

U takvim slučajevima ne mogu se primeniti uslovi trajne garancije.