Pored standardnih alata u našoj ponudi možete da pronađete i nevarničeće ili neiskreće alate.
Ovi specijalni alati izrađeni su od posebnih legura pogodnih za rad u eksplozivnim, opasnim, rizičnim sredinama kao i u sredinama sa izrazito visokim temperaturama kao što su:
– mornarica
– rudarstvo
– hemijska industrija
– naftna industrija i
druge delatnosti gde postoji opasnost od požara.

Osobina ovih legura je da imaju veoma nizak koeficijent trenja, pa varnice koje nastanu prilikom upotrebe alata od ovih legura, imaju energiju manju od minimuma potrebnog za paljenje eksplozivnih atmosfera/okruženja – drugim rečima: NEĆE izazvati eksploziju u u eksplozivnom okruženju (gasovi, isparenja, tečnosti).

Prikaz 1–24 od 63 rezultata