Obeleživači, sekači i grebači (55)

Čekić (23)

Stege (7)

Izvlakač (22)

Turpija (44)

Montirač i poluga (5)