Odvijač ravni (11)

Odvijač krstasti (15)

Odvijač za elektroniku (3)

Odvijač sa drugim profilima (25)

Odvijači u setu (19)