Rokovi isporuke za deo artikala

250 novi rokovi

Aktuelna pandemijska situacija uzrokovana virusom Covid-19 „zatvorila je ceo svet i otežala i proizvodnju i transport roba.

Zbog globalno loše situacije sa transportom roba, nesigurnim i produženim rokovima isporuke i značajnim povećanjem cena lima, repromaterijala i usluga transporta, na žalost nismo u mogućnosti da garantujemo rok isporuke za određeni broja artikala.

Svi takvi artikli obeleženi su znakom „?“ (status NA UPIT) pored dugmeta za poručivanje.

Da bismo omogućili da imate što pouzdanije informacije o alatima koje želite da kupite (naravno, koliko je to moguće u ovoj situaciji) mi ćemo Vam za svaki Vaš upit slati ponude sa naznačenim rokovima isporuke za artikle obeležene znakom „?“ tj. sa statusom NA UPIT.

250 international air cargo courier service 500x500 1

Za jedan deo artikala, koje smo izvdojili iz ponude zbog povoljnijih cena, ne znamo do kada ćemo moći da nudimo po tim povoljnijim cenama,
pa smo te atrikle označili statusom „DO ISTEKA ZALIHA“ (pored dugmeta za poručivanje robe),
pa Vam predlažemo da sačekate da dobijete našu ponudu sa konkretno očekivanim rokom isporuke.

250 download

Nadamo se da će ove informacije doprineti boljem razumevanju i da ćemo izbeći eventualno neprijatne situacije pre svega po pitanju rokova isporuke.

UNIOR TEOS ALATI